Aktuality

Ohlédnutí za 27. kongresem nemocniční farmacie

Ve dnech 10.–12. listopadu 2023 se v prostorách ostravského Clarion Congress Hotelu uskutečnil již 27. ročník Kongresu nemocniční farmacie, tentokráte s mottem „Imunoterapie – nové možnosti pro lepší život“. Toto téma přilákalo téměř 750 registrovaných účastníků, z toho více než 550 prezenčních; na organizaci kongresu se podílelo také celkem 36 společností, které akci podpořily coby partneři či vystavovatelé.

Jako tradičně byl konges zahájen v pátek odpoledne bloky věnovanými zvyšování adherence pacientů k léčbě a specializačnímu vzdělávání zaměřenými zejména, ale nikoliv pouze na imunoterapii.

Sobotní slavnostní zahájení kongresu se neslo v duchu úvodních pozdravů význačných osobností české farmacie v čele s předsedou České farmaceutické společnosti, předsedkyní České komory farmaceutických asistentek či děkany obou farmaceutických fakult. Účastníky kongresu předtočenou zdravicí mile překvapil i ministr zdravotnictví, profesor Vlastimil Válek.

V rámci hlavního přednáškového bloku, který následoval po oficiálním úvodu kongresu, se fokus návštěvníků kongresu opět navrátil k oblasti imunoterapie – nejprve se na vliv stresu na imunitní systém zaměřila doc. Ozaniak Střížová, po ní následovala přednáška týkající se buněčné imunoterapie a transplantace krvetvorných buněk prof. Mrázka, a dr. Goněc poté posluchačům přiblížil uplatnění checkpoint inhibitorů v onkologii. Hlavní přednáškový blok pak zakončil zamyšlením nad důležitostí evropské nemocniční farmacie doktor Horák z FN Motol.

Během sobotního odpoledne si účastníci mohli vybrat z několika paralelně běžících programových linií. Někteří dali přednost tradičnímu bloku připravenému kolegyněmi z České komory farmaceutických asistentů, ve kterém zazněly např. přednášky týkající se přípravy cytostatik navázaných na embolizační částice či specifika péče o podiatrické pacienty, zatímco další upřednostnili Blok nemocniční farmacie v ČR i Evropě se zahraničními příspěvky a panelem členů výboru Sekce nemocniční farmacie. Později odpoledne pak byly na programu technologický blok pod taktovou dr. Mučicové, blok věnovaný onkologické farmacii a využití imunoterapeutik v ní, a také dvě novinky v programu – panel věnovaný aktuálnímu dění na farmaceutických fakultách a workshop zaměřený na automatizaci procesů v lékárnách, konkrétně robotickým skladovým systémům dostupným na českém trhu.

Nedělní dopoledne se neslo ve znamení dvou odborných oblastí – klinicko-farmaceutických sdělení v hlavním sále zaměřených, mimo jiné, na toxicitu běžně podávaných imunoterapeutických léčiv, a bloku elektronizace ve zdravotnictví, který zahájil konzultant MZČR v oblasti řízení digitalizačních projektů a zároveň náměstek ředitele pro IT Fakultní nemocnice Ostrava, pan Petr Foltýn. Poslední přednášková část kongresu byla, jako obvykle, věnována volným sdělením z oblasti nemocniční farmacie.

Přesně v poledne pak byl kongres definitivně zakonče;, ti z účastníků, kteří vytrvali až do konce, byli po zásluze odměněni odhalením data a místa konání 28. ročníku, který se uskuteční v Brně ve dnech 15. – 17. 11. 2024.

Důležitou součástí konference byla i řada velmi dobře hodnocených sympozií podpořených partnery kongresu, která se zaměřila nejen na imunologicky podmíněné choroby, ale i třeba na výrobu přípravků z krevní plazmy, implementaci nové legislativy týkající se zdravotnických prostředků či praktické využití vybraných radiofarmak. 

Na závěr se sluší uvést, že kongres se netradičně konal dva roky po sobě na stejném místě, o to zásadnější změna se však odehrála na pozici organizačního partnera kongresu – po ukončení mnohaleté úspěšné spolupráce se společností Guarant International si výbor kongresu vybral pro 27. ročník konference jako nového pořadatele společnost Sanopharm CZ. Tato změna s sebou přinesla řadu „neviditelných“ novinek týkajících se technického zajištění kongresu, komunikace s partnery i účastníky či pořádajícím hotelem; ale také třeba novou vizuální identitu na všech materiálech a web celého kongresu. Třešničkou mezi inovacemi od kolegů ze Sanopharm pak bylo závěrečné video-ohlédnutí za celým kongresem, které si lze pro připomenutí celé akce pustit zde. Další připomenutí lze najít ve fotogalerii z kongresu např. zde

 

 

kongres 2023b

Další aktuality

20. 02. 2024

Vážení příznivci nemocniční farmacie, s radostí vás zveme na 28. Kongres nemocniční farmacie, který se bude konat v Brně ve dnech 15. až 17….

18. 02. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

18. 02. 2024

Vážení kolegové dovolujeme si upozornit, že na úřední desce SÚKL bylo zveřejněno opatření obecné povahy, které je účinné k 1. 3. 2024 https://www.sukl.cz/sukl/oop-01-24-stanoveni-vyse-a-podminek-uhrady-individualne výbor…

24. 01. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveřejňujeme pozvánku na jubilejní „ X. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE“, který bude pořádán formou videokonference. Účast na konferenci je bezplatná…

Související instituce
a webové stránky