Aktuality

Zpráva z 54. General Assembly EAHP

  1. valné shromáždění EAHP, které letos proběhlo ve španělské Valencii, opět přineslo řadu důležitých momentů a diskusí. EAHP, Evropská asociace nemocničních farmaceutů, zastupuje nemocniční farmaceuty po celé Evropě. Organizace má k dnešnímu dni 36 členských asociací a sdružuje více než 27 000 nemocničních farmaceutů.

Za Sekci nemocniční farmacie ČFS ČLS JEP, která sdružuje již více než 330 nemocničních farmaceutů a dalších zájemců o náš obor, se zúčastnili dva delegáti, Marcela Heislerová a Michal Kočí. Kromě nich se zúčastnil také dlouholetý člen výboru EAHP Petr Horák (fotogalerie ZDE).

Hlavním středobodem dvoudenního shromáždění byly volby do výboru, ve kterém se uvolňovalo 7 pozic z celkových deseti. Mandáty obhájili všichni stávající členové výboru, kterým skončil mandát (jmenovitě Darija Kuruc Poje z Chorvatska, která byla následně znovuzvolena do pozice viceprezidentky EAHP, kolega z Francie Louis Bertin, který rovněž obhájil pozici finančního ředitele, a dále Despoina Makridaki z Řecka, Piera Polidori z Itálie a Ana Lozano ze Španělska), a spolu s nimi byli nově zvoleni také Rosin O’Hare ze Spojeného království a Håvard Kirkevold z Norska.

Velká část programu byla věnována diskusi o dalším směřování EAHP. Hlavními tématy byly ekonomická stabilita asociace, včetně zdůraznění nutnosti diverzifikace zdrojů příjmu, personální zajištění nemocničních lékáren a s ní do jisté míry související nutnost zviditelnění odbornosti nemocničního farmaceuta.  Na podzim 2024, po ustálení fungování nového výboru, jsou plánovány strategické porady na úrovni samotného výboru i vedení sekretariátu. Diskutovalo se také o problémech se zajištěním dostatku personálu v nemocničních lékárnách, což je dlouhodobý problém prakticky v celé Evropě. Připravuje se další průzkum a snaha posílit komunikaci se studentskými asociacemi; a nadále přetrvává snaha o harmonizaci postgraduálního vzdělávání v nemocniční farmacii napříč Evropou. Účastníci byli také informováni o plánované evropské legislativě týkající se léčiv a zdravotnických prostředků a o spuštění nového webu EAHP, které je plánováno na 1. srpna 2024. Delegáti také měli možnost pokládat otázky v rámci k fungování i směřování asociace členům výboru i sekretariátu v rámci nově zřízeného interaktivního diskusního panelu.

Dále byli delegáti seznámeni s personálními změnami na sekretariátu asociace, včetně nové vedoucí legislativního odboru, posílení oddělení komunikace a marketingu a zřízení pozice koordinátora strategického směřování. Paralelně je v procesu předání pozice hlavního účetního a na jaře 2025 se plánuje také obměna na pozici provozní manažerky, ze které po mnoha letech odchází Jennie de Greef.

Finanční ředitel Bertin přednesl informace o hospodaření, včetně detailního výsledku kongresu v Bordeaux, a následně byly schváleny rámcové rozpočty do dalších let a také navýšení členských příspěvků o průměrnou inflaci v EU.

Z projektových a vzdělávacích aktivit je třeba zmínit ambici znovu obnovit pořádání úspěšných „Academy Seminars“; velká očekávání pak vzbuzuje nový formát EAHP Boost, jehož první ročník se odehraje za několik měsíců ve Florencii. Akreditační instituce ECPhA, založená EAHP a ESCP, získává na popularitě a akreditované vzdělávací akce postupně přibývají. Prezentovány byly také projekty rozpracované na úrovni výboru či již zřízených pracovních skupin týkající se např. výpadků léčiv, boje s antibiotickou rezistencí, nové legislativy v oblasti zdravotnických prostředků a digitalizace ve zdravotnictví. V plánu je také založení pracovní skupiny pro efektivnější sběr dat prostřednictvím dotazníků na členskou základnu i jednotlivé národní organizace.

Shromáždění také před i v průběhu shromáždění připomínkovali a následně schválili finální verze aktualizací již existujících odborných stanovisek k výpadkům léčiv a také ke správné praxi pořizování a nákupu léčiv

Na závěr celého shromáždění pak stávající prezident András Süle slavnostně předal funkci v loňském roce zvolenému prezidentovi Nenadu Miljkovićovi, a sám tak nastoupil roční působení v roli odstupujícího prezidenta.

Michal Kočí

ga2024

Další aktuality

17. 05. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

05. 05. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČFS, Jak už asi víte, letos na podzim EAHP uspořádá první ročník sympozia nazvaného EAHP BOOST.  Již název napovídá,…

30. 04. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na společnou akci IKEM a Sekce nemocniční farmacie ČFS. Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací formát –…

08. 04. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

Související instituce
a webové stránky