Aktuality

Hospital Pharmacy Day – 27. března – Den nemocniční farmacie

První mezinárodní Den nemocniční farmacie se uskuteční ve středu 27. března pod záštitou Evropské Asociace nemocničních lékárníků (European Assocation od Hospital Pharmacists, EAHP).

Cílem této osvětové akce je zdůraznit význam nemocničních lékáren a seznámit veřejnost s náplní práce farmaceutů v nich a  úlohou nemocniční farmacie v systému zdravotní péče. Sekce nemocniční farmacie ČFS plánuje aktivní zapojení do kampaně v jednotlivých nemocničních lékárnách. Pacienti se ve vybraných nemocnicích mohou seznámit se zázemím lékárny („Den otevřených dveří“), případně se chystají exkurze pro ostatní zdravotníky dané nemocnice.

Sekce nemocniční farmacie se také zaměří na publikaci informací v oblasti onkologické farmacie, konkrétně na přípravu cytostatik a její benefity – zvýšení kvality a bezpečnosti léčby nejen pro pacienty, ale i zdravotnický personál.

Příprava cytostatické léčby je nezbytnou součástí péče o onkologické pacienty je v nemocničních lékárnách centralizovaná y. Ročně je takto připraveno v 46 nemocničních lékárnách více než 550 tisíc dávek parenterálních léčiv pro přímé podání pacientům.

Příprava probíhá v nemocničních lékárnách ve zvláštních prostorách se speciální technologií proudění odtahu vzduchu, která zásadním způsobem přispívá ke zvýšení kvality a bezpečnosti léčby nejen pro pacienty, ale i pro zdravotnický personál. Tato technologie snižuje expozici zdravotníků i pacientů látkami, které jsou pro onkologického pacienta lékem, ale pro ostatní personál škodlivé. Onkologická farmacie v České republice patří mezi evropskou špičku. S podporou zdravotních pojišťoven a částečně evropských dotací se podařilo vytvořit a udržovat celorepublikově dostupnou síť pracovišť, které jsou tak nedílnou součástí péče o onkologické pacienty. Roční náklady na tuto přípravu se pohybují kolem necelých 200 miliónů Kč a jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění.

Evropským trendem je centralizovaná příprava i dalších léčiv, které jsou součástí léčby onkologických ale i  dalších pacientů – např. tzv. premedikací, antibiotik podávaných do žíly atd. Tato část přípravy ale zatím není zdravotními pojišťovnami hrazena.

Nemocniční farmaceuti přispívají ke zvýšení bezpečnosti při zacházení s cytostatiky také monitoringem povrchové kontaminace lékárenských a nemocničních pracovišť. Tento projekt ve spolupráci MOU a MUNI běží od roku 2008 a přináší cenné výsledky. Do praxe byly zavedeno testování povrchové kontaminace u 16 nejvíce připravovaných cytostatik Dále byly definovány doporučené hygienické limity kontaminace (odkaz ZDE). a výstupy z projektu posloužily při zrodu příručky „Guidance for the safe management of HMP“, jejíž vypracování bylo zadáno Evropskou komisí dle požadavku směrnice (EU) 2022/4314 (Guidance for the safe management of hazardous medicinal products at work | Safety and health at work EU-OSHA (europa.eu)).

Hospital Pharmacy Day

Další aktuality

17. 05. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

05. 05. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČFS, Jak už asi víte, letos na podzim EAHP uspořádá první ročník sympozia nazvaného EAHP BOOST.  Již název napovídá,…

30. 04. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na společnou akci IKEM a Sekce nemocniční farmacie ČFS. Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací formát –…

08. 04. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

Související instituce
a webové stránky