Složení výboru 2023 - 2027

Aktuální složení výboru Sekce nemocniční farmacie 2023 - 2027

ZK 2023, Jihlava

Mgr. Michal Hojný

Předseda, agenda interní záležitosti SNL, financování oboru, jednání s MZ, ČLnK, legislativa

IKEM Praha

hojny@nemfarm.cz

ZK 2023, Jihlava

PharmDr. Marcela Heislerová, PhD.

Místopředsedkyně, Specializační vzdělávání, Common Training Framework, legislativa, delegátka SNF při EAHP

FN Hradec Králové

heislerova@nemfarm.cz

ZK 2023, Jihlava

PharmDr. Stanislav Synek, PhD.

Místopředseda, koncepce oboru, koordinátor pracovních skupin

MOÚ Brno

synek@nemfarm.cz

ZK 2023, Jihlava

PharmDr. Petr Horák

vědecký sekretář, EAHP, vzdělávání

FN v Motole Praha

horak@nemfarm.cz

ZK 2023, Jihlava

mjr. PharmDr. Michal Kočí

Organizace Kongresu nemfarm, databáze členů, delegát SNF při EAHP

ÚVN Praha

koci@nemfarm.cz

ZK 2023, Jihlava

PharmDr. Marek Lžičař

Koncepce oboru, databáze členů EAHP, vzdělávání

FN u sv. Anny v Brně

lzicar@nemfarm.cz

ZK 2023, Jihlava

PharmDr. Martin Šimíček

Delegát SNF při EAHP, webové stránky nemfarm

FN u sv. Anny v Brně

simicek@nemfarm.cz