O sekci nemocniční farmacie

Sekce nemocniční farmacie (SNF) je odbornou sekcí České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Sdružuje především lékárníky z nemocničních lékáren a další odborníky zajímající se o nemocniční lékárenství.

SNF je členem Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP) a zúčastňuje se jejich akcí.

SNF pořádá pravidelné odborné akce, z nichž největší je Kongres nemocniční farmacie, dříve také Kongresy nemocničního lékárenství, Pracovní dny nemocničního lékárenství) pořádaný každoročně v listopadu od roku 1996.

Hlavní cíle oboru jsou stanoveny v Koncepci nemocniční farmacie, kterou sekce vypracovala a její aktualizovanou verzi schválila v listopadu 2022