Vzdělávání

Nástavbová specializace – Nemocniční lékárenství

Vzdělávací program (dále jen VP) je platný od 1. 4. 2022 (Věstník MZ č. 3/2022; doplňující znění k obsahu VP Věstník MZ č. 7/2023)

Současná situace:

 • IPVZ získalo akreditaci teoretické části VP; kurzy (Nemocniční lékárenství; Příprava sterilních léčivých přípravků; Teorie přípravy zvlášť náročných lékových forem) budou probíhat 1x ročně. 
 • Doporučujeme nemocničním lékárnám urychleně podat žádost o akreditaci nástavbového oboru – viz VP části 7.1 nebo 7.2. Praxe v délce 24 měsíců musí probíhat na akreditovaném pracovišti.
 • Je nutné, aby školitel měl minimálně 3 roky praxe od získání základní specializace z nemocničního lékárenství.
 • Zápisy do Průkazu odbornosti je potřeba provádět v intervalech 6 měsíců. Náplň viz VP část 3.

Je určena pro farmaceuty se specializovanou způsobilostí:

 • Veřejné lékárenství
 • Praktické lékárenství
 • Klinická farmacie

Praxe:

 • 24měsíční praxe probíhá na akreditovaném pracovišti (viz VP část I.)
 • Povinná praxe/stáže v délce 8 dní probíhají také na akreditovaném pracovišti (viz VP část I.)

Teoretická část (kurzy IPVZ, platnost 5 let):

 • Teorie přípravy zvlášť náročných lékových forem (7 hodin)
 • Příprava sterilních léčivých přípravků (14 hodin)
 • Nemocniční lékárenství (40 hodin)

Další teoretické kurzy, které musí být také platné v den podání přihlášky k atestaci (bez ohledu na druh základní specializace):

 • Neodkladná první pomoc pro farmaceuty (platnost 5 let)
 • Základy legislativy a sociální farmacie (platnost 5 let)
 • Prevence škodlivého užívání návykových l. a léčba závislostí pro farmaceuty (platnost 10 let)
 • Farmakoterapie-vybrané kapitoly (platnost 5 let)

Minimální počty výkonů ke splnění podmínek VP:

 • Příprava cytostatik – 30 výkonů
 • Příprava ostatních sterilních lékových forem – 30 výkonů

Akreditace:

 • Žádosti o akreditaci se podávají standardní cestou na Ministerstvo zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/jak-lze-ziskat-akreditaci-a-co-je-nutne-dolozit/)
 • Upozorňujeme na v červnu 2023 přijaté doplnění vzdělávacího programu, které upřesňuje podmínky, za kterých je možné získat statut pracoviště II. typu. Věstník 7/2023. https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-7-2023/ 
 • V žádosti uvádějte všechny relevantní informace (přístrojové vybavení lékárny, počty výkonů, příprav atd.) a přiložte všechny potřebné přílohy, jako např. kvalifikační diplomy nebo smlouvy s jinými akreditovanými pracovišti pro zajištění částí vzdělávacího programu.
 • Akreditovaná pracoviště lze vyhledat podle zdravotnického zařízení či VP na webu Ministerstva zdravotnictví.

Nejčastěji kladené dotazy:

 • Jak se započítává délka praxe v nemocniční lékárně, která nemá/neměla akreditaci, avšak splňuje všechny podmínky pro akreditaci?

Z celkové délky 24 měsíců povinné praxe na akreditovaném pracovišti min. I. typu lze započítat maximálně 1/5 – tj. 5 měsíců na neakreditovaném pracovišti (dle §21e odst. 4 zákona č. 95/2004). O tuto výjimku je nutné včas požádat Ministra zdravotnictví https://www.mzcr.cz/zapocitani-odborne-praxe-lekare-na-neakreditovanem-pracovisti/ (formulář D)

 • Jak často budou probíhat kurzy?

Všechny kurzy budou probíhat jedenkrát ročně.

Jarní termín:

 • Teorie přípravy zvlášť náročných lékových forem (7 hodin)
 • Příprava sterilních léčivých přípravků (14 hodin)

Podzimní termín:

 • Nemocniční lékárenství (40 hodin)

 

 • Kdy budou probíhat atestace?

Dvakrát ročně.

Jarní termín: koncem května

Podzimní termín: koncem listopadu

O dalších novinkách v této oblasti Vás budeme dále informovat.

 

Za Výbor SNF
Marcela Heislerová (heislerova@ipvz.cz)

Petr Horák (horak@nemfarm.cz