Mediální výstupy

Rozhovor s Mgr. Michalem Hojným ve Zdravotnickém deníku na téma Reexporty a nedostupnost léků v nemocnicích

(25.3. 2024) Článek, s nímž nedávno vyrukoval zpravodajský web iRozhlas, vzbudil nejen v lékárnické komunitě nebývalý rozruch. Týkal se totiž ožehavého tématu – reexportů, přičemž podle jeho autorů se nezákonný vývoz s léčivy pohybuje v hodnotě miliard korun. Zeptali jsme se proto předsedy sekce nemocniční farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP Michala Hojného, jak moc velký problém reexporty léčiv na žádanku, tedy léků putujících přes nemocniční lékárny na nemocniční oddělení a do ambulancí, jsou a zdali informace obsažené ve zmiňovaném článku podle něj odpovídají realitě. Jeho odpovědi jsou zároveň vyjádřením odborné společnosti.

Rozhovor s Mgr. Michalem Hojným ve Zdravotnickém deníku na téma Koncepce nemocniční farmacie 2022

(16.2.2023) Kontrola lékových chyb, zapojení do péče o pacienty na klinikách či širší možnost přípravy individuálně zhotovovaných léčiv například při výpadku na trhu – to jsou některé z přínosů, které by mohla mít nová koncepce nemocniční farmacie. K tomu, aby ji bylo možno realizovat, je ale potřeba hlavně obor personálně posílit. Podle předsedy sekce nemocniční farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP Michala Hojného by pro naplnění koncepce bylo ideální, kdyby nemocničních farmaceutů přibylo o 20 až 30 procent. To ovšem naráží na nízké počty čerstvých absolventů farmaceutických fakult i nedostatek volných farmaceutů na trhu práce. Nemocniční farmaceuti proto plánují seznamovat studenty s novým pojetím svého oboru, aby přilákali novou krev. Zároveň by ale chtěli vyjednat dotace na technické vybavení lékáren, které by provozy zefektivnilo, nebo podpořit systém elektronických ordinací tak, aby některé z nových činností bylo možno provádět dálkově.

Nemocniční farmaceuté mají novou koncepci. K rozvoji oboru budou ale třeba legislativní úpravy i systémové změny

Po 12 letech byla na 26. kongresu nemocniční farmacie, který se konal loni 11. – 13. listopadu, představena nová koncepce nemocniční farmacie. Reaguje na aktuální vývoj oboru v posledních letech, přičemž se inspiruje trendy v Evropě. Nově definuje a vymezuje obsah, rozsah a podmínky farmaceutické péče v nemocnicích a její cíle. Nastiňuje nezbytnost transformace v určitých oblastech oboru, stejně jako předpoklady dalšího rozvoje, které se však neobejdou bez prosazování změn. Ty se týkají jak úprav legislativy, tak požadavků na systémové změny financování péče či cenotvorby léčiv.