Aktuality

Tisková zpráva Sekce nemocniční farmacie ČFS k mezinárodnímu Dni nemocniční farmacie 27. března

(Brno, 27. 3. 2024) Nezbytnou součástí péče o onkologické pacienty je centralizovaná příprava cytostatik, která probíhá výhradně v nemocničních lékárnách. V České republice je v současnosti 46 pracovišť, která tuto léčbu připravují. Ročně je takto pro onkologické pacienty přichystáno více než půl milionu dávek cytostatických léčiv. Nemocniční farmaceuti jsou tak nedílnou součástí multioborového týmu, který pomáhá léčit onkologické diagnózy.

Centralizovaná příprava cytostatik probíhá v nemocničních lékárnách ve zvláštních prostorách se speciální technologií proudění a odtahu vzduchu, která zásadním způsobem přispívá ke zvýšení kvality a bezpečnosti léčby nejen pro pacienty, ale i pro samotný zdravotnický personál. „Tato technologie snižuje expozici zdravotníků i pacientů látkami, které jsou pro onkologického pacienta lékem, ale pro ostatní personál škodlivé“ připomíná místopředseda Sekce nemocniční farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D.

Onkologická farmacie v České republice patří mezi evropskou špičku. “Bezchybné fungování onkologické farmacie v rámci nemocnic je zásadní pro kvalitu a bezpečnost terapie našich pacientů,” říká předseda Onkologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA.

S podporou zdravotních pojišťoven a částečně evropských dotací se podařilo vytvořit a udržovat celorepublikově dostupnou síť pracovišť. „Příprava cytostatik v nemocničních lékárnách je nedílnou součástí péče o onkologické pacienty. Roční náklady na tuto přípravu se pohybují kolem necelých 200 miliónů Kč a jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění“ zmiňuje zdravotní ředitelka České průmyslové zdravotní pojišťovny MUDr. Renata Knorová, MBA.

Evropským trendem je centralizovaná příprava i dalších léčiv, které jsou součástí léčby nejen onkologických, ale i dalších pacientů – např. tzv. premedikací (lékům užívaných jako příprava k vlastní léčbě), antibiotik podávaných do žíly, vysoce rizikových léčiv atd. Tato část přípravy ale zatím není zdravotními pojišťovnami hrazena.

Nemocniční farmaceuti přispívají ke zvýšení bezpečnosti při zacházení s cytostatiky také monitoringem povrchové kontaminace lékárenských a nemocničních pracovišť. Tento projekt ve spolupráci MOU a MUNI běží již od roku 2008 a přináší cenné výsledky, které byly zapracovány do evropských směrnic pro zacházení s nebezpečnými látkami. Do praxe bylo zavedeno testování povrchové kontaminace u 16 nejvíce připravovaných cytostatik (např. platina, cyklofosfamid, fluorouracil, gemcitabin, ifosfamid, paklitaxel a další). I po 12 letech projekt stále probíhá, dvakrát ročně se v Česku a na Slovensku konají pravidelné monitorovací kampaně.

„Zapojení se do péče o onkologické pacienty je jen jednou z činností nemocničních farmaceutů. Laické i odborné veřejnosti představíme náš obor v rámci Dne nemocniční farmacie, který se uskuteční ve středu 27. března 2024“ připomíná Mgr. Michal Hojný, předseda Sekce nemocniční farmacie, první ročník této mezinárodní osvětové akce. Iniciátorem a nositelem myšlenky je Evropská asociace nemocničních farmaceutů, kterou v České republice reprezentuje Sekce nemocniční farmacie České farmaceutické společnosti.

Cestu léků od přípravy v nemocniční lékárně až po aplikaci onkologickému pacientovi můžete shlédnout v krátkém videu kolegů z Masarykova onkologického ústavu v Brně pod odkazem ZDE nebo ZDE

TZ ke stažení ve formátu .doc ZDE

TZ ke stažení ve formátu .pdf  ZDE

KONTAKTY

Mgr. Michal Hojný (IKEM Praha) – předseda SNF

hojny@nemfarm.cz, 604 230 683

PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D. (MOÚ Brno) – místopředseda SNF

synek@nemfarm.cz, 734 307 126

PharmDr. Petr Horák (FN v Motole Praha) – vědecký sekretář SNF

horak@nemfarm.cz, 603 280 596

 

 

Hospital Pharmacy Day

Další aktuality

17. 04. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

08. 04. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

01. 04. 2024

Zveřejňujeme pozvánku na odbornou konferenci slovenských kolegů v Bratislavě – V. Farmaceutický deň Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb- 18.4.2024 na téma „Predchádzanie komplikáciám…

28. 03. 2024

Myšlenka Evropské asociace nemocničních farmaceutů (EAHP)  připomínat si každoročně 27. března  „Hospital Pharmacy Day“ se setkala s ohlasem v nemocnicích napříč celou Českou Republikou….

Související instituce
a webové stránky