Aktuality

Podpora účasti na sympoziu – EAHP BOOST, 27-28. září

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČFS,

Jak už asi víte, letos na podzim EAHP uspořádá první ročník sympozia nazvaného EAHP BOOST.  Již název napovídá, že se bude lišit od každoročních kongresů minimálně ve 3 bodech:

 • užší tematické zaměření
 • kratší časový formát
 • vyšší míra interaktivity

Letošní pozvánka na akci s mottem „Humanizing the high-tech pharmacy“ (web akce ZDE) je do Florencie v termínu 27. – 28. září 2024. Základními tematickými bloky bude automatizace příprav (TPN, cytostatika), využití technologií, vč. AI v servisu pro klinická pracoviště.

Rádi bychom jako výbor Sekce nemocniční farmacie ČFS podpořili rozvoj technologií v nemocničních lékárnách v ČR formou grantového programu z prostředků České farmaceutické společnosti vygenerovaných díky výrazně pozitivním výsledkům předchozích Kongresů nemocniční farmacie. Předběžně se jedná o podporu účasti 10 kolegyň a kolegů.

PODMÍNKY PODPORY:

 • členství v ČFS 
 • aktivní znalost AJ
 • realizace interního semináře na vlastním pracovišti nejpozději do konce listopadu 2024
 • aktivní sdělení na akci pro nemocniční farmaceuty po dohodě s výborem SNF (např. volné sdělení či poster na 28. Kongresu nemocniční farmacie, Pracovní den SNF atd.). Po předchozí dohodě lze nahradit příspěvkem do periodika Česká a slovenská farmacie
 • Závazek prezenční účasti na kompletní délce odborného programu EAHP BOOST
 • Motivační dopis 
 • Zaslání přihlášky formou elektronického formuláře ZDE  nejpozději do 28. května 2024
 • Rozsah podpory:
  • úhrada účastnického poplatku ve výši 366 EUR (výše registračního poplatku pro časně registrované účastníky)
  • Další náklady spojené s účastí (doprava, ubytování) nejsou předmětem podpory a zajišťuje si každý po své linii.

Věříme, že jsme Vás s nabídkou na podporu oslovili a že Vám sympozium EAHP BOOST učiní přístupnější. Ze zaslaných přihlášek vybere příjemce podpory do limitu odsouhlaseného výborem ČFS výbor Sekce nemocniční farmacie na zasedání výboru dne 29. května a bude informovat vybrané uchazeče. Ti si zajistí účast následně ve své režii a po skončení akce jim bude refundován po vyúčtování účastnický poplatek.

Výbor SNF

EAHP_boost_maly_2024

Další aktuality

17. 05. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

30. 04. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na společnou akci IKEM a Sekce nemocniční farmacie ČFS. Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací formát –…

08. 04. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

01. 04. 2024

Zveřejňujeme pozvánku na odbornou konferenci slovenských kolegů v Bratislavě – V. Farmaceutický deň Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb- 18.4.2024 na téma „Predchádzanie komplikáciám…

Související instituce
a webové stránky