27. kongres nemocniční farmacie

Několik ilustračních fotografií k připomenutí 27. kongresu nemocniční farmacie (listopad 2023, Ostrava). Poděkování patří dr. Petru Horákovi a jeho Nikonům