Krátké zprávy

Sdělení SÚKL ze dne 30. 4. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Imunor, 10mg por. lyo. 4 až z úrovně zdravotnických zařízení.

Odkaz: https://www.sukl.cz/sdeleni-sukl-ze-dne-30-4-2024?source=rss

Další krátké zprávy

22. 05. 2024

Odkaz: https://www.sukl.cz/ochranne-prvky?source=rss

07. 05. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží přípravku Methylrosanilinii chloridi solutio 0,5% FAGRON až z úrovně zdravotnických zařízení. Odkaz: https://www.sukl.cz/sdeleni-sukl-ze-dne-7-5-2024?source=rss

07. 05. 2024

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích. Odkaz: https://www.sukl.cz/duben-2024?source=rss

Související instituce
a webové stránky