Aktuality

Management of Hazardous Medicinal Products (HMPs) – příručka Evropské komise

Vážené kolegyně a kolegové

Evropská komise zveřejnila Pokyny pro bezpečnější nakládání s nebezpečnými léčivými přípravky (Hazardous Medicinal Products – HMPs). Příručku zpracoval externí dodavatel s názvem RPA Europe Prague s.r.o.

Pokyny pro bezpečnější nakládání s HMPs poskytují praktické příklady pro snížení expozice pracovníků HMPs ve všech fázích životního cyklu: výroba, přeprava a skladování, příprava, podávání lidským a zvířecím pacientům a také nakládání s odpady. Příručka je nezávazná a její poskytování není dotčeno ustanoveními EU nebo vnitrostátními předpisy. Dokument s pokyny si klade za cíl zvýšit nejen informovanost mezi pracovníky a vedením, ale také zavádění osvědčených postupů týkajících se zacházení s HMPs. Dalším cílem dokumentu je také podpora harmonizace mezi členskými státy. Dokument poskytuje přehled osvědčených postupů pro snížení expozice pracovníků HMPs během jejich fází životního cyklu, včetně přípravy a podávání HMPs pacientům v nemocnicích. Návod nabízí širokou škálu praktických rad o používání HMPs prezentovaných jednoduchým a srozumitelným způsobem s použitím grafiky a fotografií.

guidance HMPs

Další aktuality

20. 02. 2024

Vážení příznivci nemocniční farmacie, s radostí vás zveme na 28. Kongres nemocniční farmacie, který se bude konat v Brně ve dnech 15. až 17….

18. 02. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

18. 02. 2024

Vážení kolegové dovolujeme si upozornit, že na úřední desce SÚKL bylo zveřejněno opatření obecné povahy, které je účinné k 1. 3. 2024 https://www.sukl.cz/sukl/oop-01-24-stanoveni-vyse-a-podminek-uhrady-individualne výbor…

24. 01. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveřejňujeme pozvánku na jubilejní „ X. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE“, který bude pořádán formou videokonference. Účast na konferenci je bezplatná…

Související instituce
a webové stránky