Aktuality

Management of Hazardous Medicinal Products (HMPs) – příručka Evropské komise

Vážené kolegyně a kolegové

Evropská komise zveřejnila Pokyny pro bezpečnější nakládání s nebezpečnými léčivými přípravky (Hazardous Medicinal Products – HMPs). Příručku zpracoval externí dodavatel s názvem RPA Europe Prague s.r.o.

Pokyny pro bezpečnější nakládání s HMPs poskytují praktické příklady pro snížení expozice pracovníků HMPs ve všech fázích životního cyklu: výroba, přeprava a skladování, příprava, podávání lidským a zvířecím pacientům a také nakládání s odpady. Příručka je nezávazná a její poskytování není dotčeno ustanoveními EU nebo vnitrostátními předpisy. Dokument s pokyny si klade za cíl zvýšit nejen informovanost mezi pracovníky a vedením, ale také zavádění osvědčených postupů týkajících se zacházení s HMPs. Dalším cílem dokumentu je také podpora harmonizace mezi členskými státy. Dokument poskytuje přehled osvědčených postupů pro snížení expozice pracovníků HMPs během jejich fází životního cyklu, včetně přípravy a podávání HMPs pacientům v nemocnicích. Návod nabízí širokou škálu praktických rad o používání HMPs prezentovaných jednoduchým a srozumitelným způsobem s použitím grafiky a fotografií.

guidance HMPs

Další aktuality

17. 05. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

05. 05. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČFS, Jak už asi víte, letos na podzim EAHP uspořádá první ročník sympozia nazvaného EAHP BOOST.  Již název napovídá,…

30. 04. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na společnou akci IKEM a Sekce nemocniční farmacie ČFS. Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací formát –…

08. 04. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

Související instituce
a webové stránky