Aktuality

Prodloužení použití LP Lagevrio (molnupiravir) od 1.6.2023

Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo používání Lagevrio tbl do konce roku 2023. Podrobnosti zde: Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku LAGEVRIO, s účinností od 1. 6. 2023.   V odůvodnění rozhodnutí se mj. uvádí: Analytická zpráva Preventivní účinek antivirotik v ČR proti těžkému průběhu COVID19 v době pandemie COVID19, která vychází z dat Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), konkrétně záznamu o proběhlé pozitivitě COVID19, hospitalizacích pacientů (včetně záznamu o hospitalizaci na JIP nebo UPV/ECMO) a úmrtí s COVID19 v databázi Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), uvádí, že v přímém srovnání léčivého přípravku LAGEVRIO a léčivého přípravku PAXLOVID nebyly prokázány rozdíly v jejich účinnosti. Zejména významná je prokázaná redukce rizika těžkého průběhu onemocnění covid-19 u pacientů s kontraindikacemi pro podání léčivého přípravku PAXLOVID léčených léčivým přípravkem LAGEVRIO. Toto zjištění je velmi podstatné v kontextu počtu pacientů s kontraindikací léčivého přípravku PAXLOVID v populaci, zejména u rizikové skupiny 65 a více let, u nichž je kontraindikace léčivého přípravku PAXLOVID přítomna u více než 50 %. Z analýzy vyplývá, že v ČR žije 2,08 milionů obyvatel s kontraindikací k léčbě léčivým přípravkem PAXLOVID (19.8 % populace ČR), z toho 1,14 milionu ve věku 65 a více let, kteří představují skupinu nejvíce ohroženou těžkým průběhem covid-19 (53 % z celkové populace obyvatel ve věku 65 a více let).

molnupiravir_maly

Další aktuality

17. 05. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

05. 05. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČFS, Jak už asi víte, letos na podzim EAHP uspořádá první ročník sympozia nazvaného EAHP BOOST.  Již název napovídá,…

30. 04. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na společnou akci IKEM a Sekce nemocniční farmacie ČFS. Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací formát –…

08. 04. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

Související instituce
a webové stránky