Aktuality

Prodloužení použití LP Lagevrio (molnupiravir) od 1.6.2023

Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo používání Lagevrio tbl do konce roku 2023. Podrobnosti zde: Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku LAGEVRIO, s účinností od 1. 6. 2023.   V odůvodnění rozhodnutí se mj. uvádí: Analytická zpráva Preventivní účinek antivirotik v ČR proti těžkému průběhu COVID19 v době pandemie COVID19, která vychází z dat Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), konkrétně záznamu o proběhlé pozitivitě COVID19, hospitalizacích pacientů (včetně záznamu o hospitalizaci na JIP nebo UPV/ECMO) a úmrtí s COVID19 v databázi Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), uvádí, že v přímém srovnání léčivého přípravku LAGEVRIO a léčivého přípravku PAXLOVID nebyly prokázány rozdíly v jejich účinnosti. Zejména významná je prokázaná redukce rizika těžkého průběhu onemocnění covid-19 u pacientů s kontraindikacemi pro podání léčivého přípravku PAXLOVID léčených léčivým přípravkem LAGEVRIO. Toto zjištění je velmi podstatné v kontextu počtu pacientů s kontraindikací léčivého přípravku PAXLOVID v populaci, zejména u rizikové skupiny 65 a více let, u nichž je kontraindikace léčivého přípravku PAXLOVID přítomna u více než 50 %. Z analýzy vyplývá, že v ČR žije 2,08 milionů obyvatel s kontraindikací k léčbě léčivým přípravkem PAXLOVID (19.8 % populace ČR), z toho 1,14 milionu ve věku 65 a více let, kteří představují skupinu nejvíce ohroženou těžkým průběhem covid-19 (53 % z celkové populace obyvatel ve věku 65 a více let).

molnupiravir_maly

Další aktuality

20. 02. 2024

Vážení příznivci nemocniční farmacie, s radostí vás zveme na 28. Kongres nemocniční farmacie, který se bude konat v Brně ve dnech 15. až 17….

18. 02. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

18. 02. 2024

Vážení kolegové dovolujeme si upozornit, že na úřední desce SÚKL bylo zveřejněno opatření obecné povahy, které je účinné k 1. 3. 2024 https://www.sukl.cz/sukl/oop-01-24-stanoveni-vyse-a-podminek-uhrady-individualne výbor…

24. 01. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveřejňujeme pozvánku na jubilejní „ X. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE“, který bude pořádán formou videokonference. Účast na konferenci je bezplatná…

Související instituce
a webové stránky