Aktuality

Jihlava, na jaře již potřinácté

Rekordní jarní účast, nabitý program, tradiční termín na začátku června – taková byla XIII. Jarní konference.

Čím dál častějším tématem odborných akcí nemocničních farmaceutů se v poslední době stává robotizace a letošní Jihlava nebyla výjimkou. S přibývajícími instalacemi v nemocničních lékárnách bude v blízké době bohatší diskuze o praktických aspektech jejich fungování a přínosech. Osnovou bloku byla survey provedená před konferencí, 58 došlých odpovědí je jistě velmi reprezentativním vzorkem. Výstupy z dotazníku slíbil zpracovat do textu PharmDr. Michal Kočí, tak jen drobná ochutnávka – kromě automatických skladových systémů (ASS) hodnotí jako prospěšné polovina respondentů také single unit dose systém výdeje na žádanku. Většina kolegů svoje úvahy o robotizaci zatím nekomunikovala s vedením nemocnice, což je jistě škoda. A jaké benefity spatřuje většina ze zúčastněných? Jedná se především o snížení zátěže farmaceutických asistentů a sanitářů při příjmu a zaskladňování a zefektivnění jejich expediční činnosti. O svoje zkušenosti se přijela podělit PharmDr. Ludmila Debnárová z nemocniční lékárny Sokolov. Potvrdila očekávané benefity zařízení – redukci časového stresu díky úpravě logistiky a časová flexibilita pracovníků. Trpělivostí je se třeba obrnit při vývoji lékárenského SW než nastane fáze jeho plnohodnotného napojení na ASS.

CZ-DRG jako nový systém pro management a optimalizaci akutní lůžkové péče představil prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., konkrétními daty o vývoji akutní lůžkové péče jeho sdělení doplnila Ing. Markéta Bartůňková, oba z ÚZIS. Zajímavou informací byla možnost využít data CZ-DRG k benchmarkingu nákladové produkce mezi referenčními nemocnicemi. Systém CZ-DRG v sobě zahrnuje i náklady ústavních částí nemocničních lékáren, nákladově se podílí na hospitalizačních případech hodnotou cca 0,9 % nepřímých nákladů. Jakou částku to představuje konkrétně v případě Vaší nemocniční lékárny? To si budete moci spočítat díky přislíbenému příspěvku Ing. Bartůňkové. Již brzy na Vašem oblíbeném webu www.nemfarm.cz

Následující téma MDR uvedl JUDr. Jakub Král, Ph.D. názvem svojí prezentace – Příležitosti a hrozby pro nemocnice v souvislosti s implementací MDR. Sdělení bylo vítanou příležitostí k inventuře aktuálního legislativního rámce a vysvětlení tří základních právních režimů zdravotnických prostředků, které jsou Alfou a Omegou pro pochopení problematiky: OLD DEVICES, LEGACY DEVICES  a NEW DEVICES. Liší se mezi sebou přístupem k posuzování shody a tím, jaká legislativa zacházení s nimi upravuje. Kazuistiky ze dvou rozdílných typů nemocnic – z FN Hradec Králové a Nemocnice Boskovice přednesly PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. a Markéta Zábranská. Zpestřením bloku byl interaktivní dotazník PharmDr. Martina Šimíčka s využitím aplikace AhaSlides, určitě se s ní setkáme i na dalších akcích nemocničních farmaceutů.

Ve světle finančních částek vynakládaných na úhradu léčby inovativními přípravky je často zmiňovaná otázka udržitelnost systému. Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně Lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven ČR, představila změny legislativy v oblasti VILP a léčiv pro vzácná onemocnění (LPVO). Dle její predikce lze pro rok 2023 očekávat meziroční nárůst nákladů na VILP a LPVO o cca 3 mld Kč a celkové náklady na léčivé přípravky v roce 2023 cca 85 mld. Nové nákladné LP mohou přitom tvořit 3,5 % nákladů na LP, náklady na „S“ LP mohou tvořit cca 30 mld, nákladné LP budou činit až 10 %.

Závěr prvního dne konference patřil tradičně tématu odlišnému od naší každodenní praxe. Za svými cestami do Jižního Sudánu, Bangladéše, Jemenu, Palestiny a Etiopie se ohlédl PharmDr. Stanislav Havlíček. Až vyrazí s Lékaři bez hranic do další destinace, bude v Jihlavě opět vítán.

Páteční dopoledne patřilo diskuzi nad prioritami Sekce nemocniční farmacie, implementací koncepce oboru a připravovanými projekty.

Závěr konference obstaral blok věnovaný systému flexibilního tendrování léčiv (SFTL). Ve zkratce lze říci jediné – přichází doba vstupního testování, tuto možnost využívají již první lékárenské SW i distributoři.

Na viděnou v Jihlavě zase v lednu! Tentokrát v netradičním termínu 19.- 21. ledna 2024.

Mgr. Michal Hojný

JK 2023,Jihlava

Další aktuality

17. 05. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

05. 05. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČFS, Jak už asi víte, letos na podzim EAHP uspořádá první ročník sympozia nazvaného EAHP BOOST.  Již název napovídá,…

30. 04. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na společnou akci IKEM a Sekce nemocniční farmacie ČFS. Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací formát –…

08. 04. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

Související instituce
a webové stránky