Aktuality

Interakce medicinálních hub

Na stránkách Sekce nemocniční farmacie  budeme zveřejňovat i vaše příspěvky na odborná témata, Přečtěte si článek doc. Jana Juřici z Ústavní lékárny MOÚ Brno a Farmakologického ústavu LF Masarykovy univerzity na téma interakce léčiv z doplňky stravy.
Role farmaceuta při identifikaci potenciálních problémů souvisejících s užíváním léčiv je jistě zásadní. To se týká jak interakcí mezi léčivy, tak i interakcí mezi léčivy a doplňky stravy, vč. interakcí zahrnujících medicinální houby. Mnoho pacientů, zejména těch, kteří podstupují léčbu onkologického onemocnění, vyhledává alternativní léčbu a často se rozhodují na podkladě reklamy, doporučení svých známých nebo několika z kontextu vytržených informací, které si přečetli na různých internetových fórech a podobně. Často se sami aktivně svému ošetřujícímu lékaři nesvěří, že začali užívat daný doplněk stravy, popř. dietu bohatou na některý druh hub. Vzhledem k tomu, že tito pacienti jsou často současně léčeni léky, které mají úzké terapeutické rozmezí, stává se možnost interakcí reálným a vážným problémem. Jedna rovina tohoto rizika je, že pacient, u kterého dojde k této interakci může být v přímém ohrožení zdraví (nebo i života). Druhá rovina pak je, zda po takové příhodě bude léčba dále pokračovat a zda vůbec pacient má jiné možnosti terapie a jak je tato následná terapie reálně účinná. Je třeba poznamenat, že farmakokinetické interakce jsou často přeceňovány, zatímco farmakodynamické interakce bývají podceňovány a nemusejí být v různých databázích identifikovány. Při řešení tohoto problému mají hrát farmaceuti aktivní roli a v případě, že pacient užívá léčivo s úzkým terapeutickým rozmezím, mají se na užívání doplňků stravy aktivně ptát. Aktivním dotazováním pacientů na užívání doplňků stravy mohou lékárníci identifikovat potenciální problémy, následně poskytnout vhodnou radu, jak se těmto interakcím vyvarovat, popř. je omezit a neohrozit účinnost/bezpečnost základní farmakoterapie.

V příloze ZDE je tabulka interakcí sestavená k červnu 2023 na základě dostupných evidence-based informací z veřejně dostupných databází (PubMed, Web of Science, EMBASE). Zdrojová literatura je u autora.

reishi_ilustrace

Další aktuality

10. 11. 2023

Letošní Kongres nemocniční farmacie s tématem imunoterapie se koná 10.-12.listopadu 2023 v Ostravě. Finální program najdete  ZDE. Více než 700 účastníků se může během…

22. 10. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v příloze ZDE naleznete report z pravidelné survey EAHP k více než aktuálnímu tématu výpadků jak léčiv, tak nově zdravotnických…

18. 10. 2023

V menu „dokumenty“ zveřejňujeme stanovisko Sekce nemocniční farmacie k problematice praxí studentů  (farmaceutických fakult i VOŠ) v nemocničních lékárnách. O dalších jednáních na toto…

22. 09. 2023

V červenci byl ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 10/2023 vydán kvalifikační standard přípravy na výkon povolání nelékařských zdravotnických profesí. Požádali jsme o stručný komentář předsedkyni České…

Související instituce
a webové stránky