Aktuality

Interakce medicinálních hub

Na stránkách Sekce nemocniční farmacie  budeme zveřejňovat i vaše příspěvky na odborná témata, Přečtěte si článek doc. Jana Juřici z Ústavní lékárny MOÚ Brno a Farmakologického ústavu LF Masarykovy univerzity na téma interakce léčiv z doplňky stravy.
Role farmaceuta při identifikaci potenciálních problémů souvisejících s užíváním léčiv je jistě zásadní. To se týká jak interakcí mezi léčivy, tak i interakcí mezi léčivy a doplňky stravy, vč. interakcí zahrnujících medicinální houby. Mnoho pacientů, zejména těch, kteří podstupují léčbu onkologického onemocnění, vyhledává alternativní léčbu a často se rozhodují na podkladě reklamy, doporučení svých známých nebo několika z kontextu vytržených informací, které si přečetli na různých internetových fórech a podobně. Často se sami aktivně svému ošetřujícímu lékaři nesvěří, že začali užívat daný doplněk stravy, popř. dietu bohatou na některý druh hub. Vzhledem k tomu, že tito pacienti jsou často současně léčeni léky, které mají úzké terapeutické rozmezí, stává se možnost interakcí reálným a vážným problémem. Jedna rovina tohoto rizika je, že pacient, u kterého dojde k této interakci může být v přímém ohrožení zdraví (nebo i života). Druhá rovina pak je, zda po takové příhodě bude léčba dále pokračovat a zda vůbec pacient má jiné možnosti terapie a jak je tato následná terapie reálně účinná. Je třeba poznamenat, že farmakokinetické interakce jsou často přeceňovány, zatímco farmakodynamické interakce bývají podceňovány a nemusejí být v různých databázích identifikovány. Při řešení tohoto problému mají hrát farmaceuti aktivní roli a v případě, že pacient užívá léčivo s úzkým terapeutickým rozmezím, mají se na užívání doplňků stravy aktivně ptát. Aktivním dotazováním pacientů na užívání doplňků stravy mohou lékárníci identifikovat potenciální problémy, následně poskytnout vhodnou radu, jak se těmto interakcím vyvarovat, popř. je omezit a neohrozit účinnost/bezpečnost základní farmakoterapie.

V příloze ZDE je tabulka interakcí sestavená k červnu 2023 na základě dostupných evidence-based informací z veřejně dostupných databází (PubMed, Web of Science, EMBASE). Zdrojová literatura je u autora.

reishi_ilustrace

Další aktuality

17. 05. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

05. 05. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČFS, Jak už asi víte, letos na podzim EAHP uspořádá první ročník sympozia nazvaného EAHP BOOST.  Již název napovídá,…

30. 04. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na společnou akci IKEM a Sekce nemocniční farmacie ČFS. Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací formát –…

08. 04. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

Související instituce
a webové stránky