Aktuality

Komentář ČKFA k novému kvalifikačnímu standardu

V červenci byl ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 10/2023 vydán kvalifikační standard přípravy na výkon povolání nelékařských zdravotnických profesí. Požádali jsme o stručný komentář předsedkyni České komory farmaceutických asistentů Bc. Alenu Šindelářovou.

Kvalifikační standard přípravy na výkon povolání nelékařských zdravotnických profesí a snad se dá říct, že povolání obecně, by měl reflektovat praxi a v co největší možné míře připravit studenty na požadavky pracovního terénu. Vzhledem k legislativní povaze tohoto dokumentu není pochopitelně možné reagovat na každou změnu v praxi obratem, ale výčet základních i oborových předmětů, jejich hodinové dotace i náplně by měly vždy dobře popsat studiem získané znalosti a dovednosti. Tak, aby podal maximálně možný obraz průběhu studia a současně uchazeče o studium motivoval k zahájení studia i k jeho úspěšnému zakončení. Dobře popsaný Kvalifikační standard může ve značné míře předejít zklamání studenta, že výuka a odborné předměty teoretické i praktické neodpovídají jeho očekávání. Lze tak mj. snížit počet nedokončených studií, které mohou vést k frustraci nejen studentů samotných, ale také vyučujících a odborníků v praxi, resp. zaměstnavatelů, kteří se těší na nové kolegy a naplnění pracovního trhu.

Představitelé ČKFA již před rokem 2019 zpracovali a se zástupci Ministerstva zdravotnictví konzultovali aktualizaci Kvalifikačního standardu a možnosti změn, které také formou oficiálních připomínek na výzvu MZ vyjádřili. Bohužel až během roku 2020 došlo k prvním konkrétním jednáním s vyššími odbornými školami oboru diplomovaný farmaceutický asistent a předložení návrhu změn v KS ze strany ČKFA. Potřeba zapracovat změny v činnostech farmaceutických asistentů byla v té době již velmi naléhavá. Jednotlivé VOŠ DFA návrhy ČKFA posoudili v pracovní skupině, akceptovali požadavky legislativy a finální podobu návrhu změn připravili tak, aby reflektovala postoj MŠMT a MZ. Do procesu žádosti o změnu v KS DFA vstoupila mj. Asociace VOŠ.

Požadavky ČKFA byly výrazné především v oblasti předmětů Výdejní činnost a Zdravotnické prostředky, jejichž hodinové dotace v návrhu byly navýšeny na úkor počtu hodin obecné chemie a biochemie. Cílem bylo vyšší odborné školství postavit na znalostech maturanta a rozšířit oblast především odborným předmětům a praktické výuce. Pokud vedle sebe postavíme obecnou chemii a výdejní činnost, pak 100 hodin vůči 69 se jeví u profese farmaceutický asistent jako nelogické, zvlášť pokud uvážíme, že další předmět – již odborný – chemie léčiv má dotaci 102 hodin. Dále se jednalo o úpravy definic některých předmětů, podrobnější popis činností, případně jejich rozšíření.

Kvalifikační standard, který vyšel (po posledních červnových úpravách spíše technického rázu) ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví letos v červenci, považujeme za krok dobrým směrem! Konkrétně předmětům výdejní činnost a zdravotnické prostředky, jejichž náplň je skutečným startem do praxe téměř každého farmaceutického asistenta, bude nyní dopřáno více hodin výuky a nejsou to jediné pozitivní změny.

Těší nás, že spolupráce všech interesovaných přinesla výsledek! Známe tedy cestu a společně budeme pracovat na dalším vylepšení KS našeho povolání. Změn na poli lékárenství je každý rok mnoho a je třeba na ně reagovat i oblasti pregraduálního školství.

Bc. Alena Šindelářová
předsedkyně
Česká komora farmaceutických asistentů, z.s.

 

farmaceut_asistent

Další aktuality

17. 05. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

05. 05. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČFS, Jak už asi víte, letos na podzim EAHP uspořádá první ročník sympozia nazvaného EAHP BOOST.  Již název napovídá,…

30. 04. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na společnou akci IKEM a Sekce nemocniční farmacie ČFS. Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací formát –…

08. 04. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

Související instituce
a webové stránky