Aktuality

Komentář ČKFA k novému kvalifikačnímu standardu

V červenci byl ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 10/2023 vydán kvalifikační standard přípravy na výkon povolání nelékařských zdravotnických profesí. Požádali jsme o stručný komentář předsedkyni České komory farmaceutických asistentů Bc. Alenu Šindelářovou.

Kvalifikační standard přípravy na výkon povolání nelékařských zdravotnických profesí a snad se dá říct, že povolání obecně, by měl reflektovat praxi a v co největší možné míře připravit studenty na požadavky pracovního terénu. Vzhledem k legislativní povaze tohoto dokumentu není pochopitelně možné reagovat na každou změnu v praxi obratem, ale výčet základních i oborových předmětů, jejich hodinové dotace i náplně by měly vždy dobře popsat studiem získané znalosti a dovednosti. Tak, aby podal maximálně možný obraz průběhu studia a současně uchazeče o studium motivoval k zahájení studia i k jeho úspěšnému zakončení. Dobře popsaný Kvalifikační standard může ve značné míře předejít zklamání studenta, že výuka a odborné předměty teoretické i praktické neodpovídají jeho očekávání. Lze tak mj. snížit počet nedokončených studií, které mohou vést k frustraci nejen studentů samotných, ale také vyučujících a odborníků v praxi, resp. zaměstnavatelů, kteří se těší na nové kolegy a naplnění pracovního trhu.

Představitelé ČKFA již před rokem 2019 zpracovali a se zástupci Ministerstva zdravotnictví konzultovali aktualizaci Kvalifikačního standardu a možnosti změn, které také formou oficiálních připomínek na výzvu MZ vyjádřili. Bohužel až během roku 2020 došlo k prvním konkrétním jednáním s vyššími odbornými školami oboru diplomovaný farmaceutický asistent a předložení návrhu změn v KS ze strany ČKFA. Potřeba zapracovat změny v činnostech farmaceutických asistentů byla v té době již velmi naléhavá. Jednotlivé VOŠ DFA návrhy ČKFA posoudili v pracovní skupině, akceptovali požadavky legislativy a finální podobu návrhu změn připravili tak, aby reflektovala postoj MŠMT a MZ. Do procesu žádosti o změnu v KS DFA vstoupila mj. Asociace VOŠ.

Požadavky ČKFA byly výrazné především v oblasti předmětů Výdejní činnost a Zdravotnické prostředky, jejichž hodinové dotace v návrhu byly navýšeny na úkor počtu hodin obecné chemie a biochemie. Cílem bylo vyšší odborné školství postavit na znalostech maturanta a rozšířit oblast především odborným předmětům a praktické výuce. Pokud vedle sebe postavíme obecnou chemii a výdejní činnost, pak 100 hodin vůči 69 se jeví u profese farmaceutický asistent jako nelogické, zvlášť pokud uvážíme, že další předmět – již odborný – chemie léčiv má dotaci 102 hodin. Dále se jednalo o úpravy definic některých předmětů, podrobnější popis činností, případně jejich rozšíření.

Kvalifikační standard, který vyšel (po posledních červnových úpravách spíše technického rázu) ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví letos v červenci, považujeme za krok dobrým směrem! Konkrétně předmětům výdejní činnost a zdravotnické prostředky, jejichž náplň je skutečným startem do praxe téměř každého farmaceutického asistenta, bude nyní dopřáno více hodin výuky a nejsou to jediné pozitivní změny.

Těší nás, že spolupráce všech interesovaných přinesla výsledek! Známe tedy cestu a společně budeme pracovat na dalším vylepšení KS našeho povolání. Změn na poli lékárenství je každý rok mnoho a je třeba na ně reagovat i oblasti pregraduálního školství.

Bc. Alena Šindelářová
předsedkyně
Česká komora farmaceutických asistentů, z.s.

 

farmaceut_asistent

Další aktuality

10. 11. 2023

Letošní Kongres nemocniční farmacie s tématem imunoterapie se koná 10.-12.listopadu 2023 v Ostravě. Finální program najdete  ZDE. Více než 700 účastníků se může během…

22. 10. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v příloze ZDE naleznete report z pravidelné survey EAHP k více než aktuálnímu tématu výpadků jak léčiv, tak nově zdravotnických…

18. 10. 2023

V menu „dokumenty“ zveřejňujeme stanovisko Sekce nemocniční farmacie k problematice praxí studentů  (farmaceutických fakult i VOŠ) v nemocničních lékárnách. O dalších jednáních na toto…

15. 09. 2023

Využili jsme otázek, které jsme v posledním týdnu dostali od novinářů k problematice výpadků léků, doplnili je o další, které s tématem souvisejí, a…

Související instituce
a webové stránky