Aktuality

Zpráva ze zasedání výboru ESOP

Na posledním zasedání výboru Evropské společnosti onkologické farmacie , které se konalo 15.11. v Bruselu při příležitosti ECO Cancer Summit se podílel náš národní delegát Dr. Roman Goněc.  A níže si můžete přečíst novinky, které pro nás zaznamenal.

Organizační novinky:

Vzhledem rostoucímu počtu členských zemí a členů mimo Evropu bylo logo společnosti doplněno o přívlastek GLOBAL, aby víc ukazovalo na otevřenost organizace k členství a celosvětovému sdílení informací. Nadále platí, že členem se může stát zdravotnický pracovník prostřednictvím své národní organizace (farmaceuti, asistenti) nebo jako jednotlivec (pokud národní organizace v daném státě neexistuje nebo pokud je z jiného zdravotnického oboru).

V roce 2024 bude formální sídlo společnosti přesunuto z Lucemburku do Hamburku.

Dlouhodobé programy

QuapoS

Aktuální verze standardů kvality pro onkologickou farmacii je veřejně dostupná v 22 jazycích (včetně češtiny). Rozšířená verze s komentáři (pouze v angličtině) je k dispozici pouze pro členy. Nová, sedmá, verze standardů je v přípravě a měla by být vydána na přelomu let 2024/2025.

MASHA (kontaminace cytostatiky)

Výsledky kontaminačních projektů se průběžně publikují. ESOP se jako organizace podílel na diskuzi s Evropskou komisí ohledně připravovaných doporučení pro bezpečné zacházení s cytostatiky.

EUSOP a ExCOP – vzdělávací programy

ESOP nabízí dva placené vzdělávací programy

EUSOP je 100hodinový program složený z e-learningových přednášek, workshopu ExCOP a národních programů. Konkrétní sylabus je k dispozici na stránkách. Národní programy dané náplně si mohou organizovat členské společnosti samy – je pro ně ale nutná akreditace od ESOP.

ExCOP je workshop se standardizovaným programem pořádaný cca 2x ročně v různých lokalitách po světě vždy ve spolupráci s místní národní organizací.

Kongres

Nejbližší kongres se uskuteční 2.-4.10. v Lisabonu. Rádi bychom viděli i aktivní české účastníky

Zapsal PharmDr. Roman Goněc

ESOP logo

Další aktuality

20. 02. 2024

Vážení příznivci nemocniční farmacie, s radostí vás zveme na 28. Kongres nemocniční farmacie, který se bude konat v Brně ve dnech 15. až 17….

18. 02. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

18. 02. 2024

Vážení kolegové dovolujeme si upozornit, že na úřední desce SÚKL bylo zveřejněno opatření obecné povahy, které je účinné k 1. 3. 2024 https://www.sukl.cz/sukl/oop-01-24-stanoveni-vyse-a-podminek-uhrady-individualne výbor…

24. 01. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveřejňujeme pozvánku na jubilejní „ X. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE“, který bude pořádán formou videokonference. Účast na konferenci je bezplatná…

Související instituce
a webové stránky