Aktuality

Zpráva ze zasedání výboru ESOP

Na posledním zasedání výboru Evropské společnosti onkologické farmacie , které se konalo 15.11. v Bruselu při příležitosti ECO Cancer Summit se podílel náš národní delegát Dr. Roman Goněc.  A níže si můžete přečíst novinky, které pro nás zaznamenal.

Organizační novinky:

Vzhledem rostoucímu počtu členských zemí a členů mimo Evropu bylo logo společnosti doplněno o přívlastek GLOBAL, aby víc ukazovalo na otevřenost organizace k členství a celosvětovému sdílení informací. Nadále platí, že členem se může stát zdravotnický pracovník prostřednictvím své národní organizace (farmaceuti, asistenti) nebo jako jednotlivec (pokud národní organizace v daném státě neexistuje nebo pokud je z jiného zdravotnického oboru).

V roce 2024 bude formální sídlo společnosti přesunuto z Lucemburku do Hamburku.

Dlouhodobé programy

QuapoS

Aktuální verze standardů kvality pro onkologickou farmacii je veřejně dostupná v 22 jazycích (včetně češtiny). Rozšířená verze s komentáři (pouze v angličtině) je k dispozici pouze pro členy. Nová, sedmá, verze standardů je v přípravě a měla by být vydána na přelomu let 2024/2025.

MASHA (kontaminace cytostatiky)

Výsledky kontaminačních projektů se průběžně publikují. ESOP se jako organizace podílel na diskuzi s Evropskou komisí ohledně připravovaných doporučení pro bezpečné zacházení s cytostatiky.

EUSOP a ExCOP – vzdělávací programy

ESOP nabízí dva placené vzdělávací programy

EUSOP je 100hodinový program složený z e-learningových přednášek, workshopu ExCOP a národních programů. Konkrétní sylabus je k dispozici na stránkách. Národní programy dané náplně si mohou organizovat členské společnosti samy – je pro ně ale nutná akreditace od ESOP.

ExCOP je workshop se standardizovaným programem pořádaný cca 2x ročně v různých lokalitách po světě vždy ve spolupráci s místní národní organizací.

Kongres

Nejbližší kongres se uskuteční 2.-4.10. v Lisabonu. Rádi bychom viděli i aktivní české účastníky

Zapsal PharmDr. Roman Goněc

ESOP logo

Další aktuality

17. 05. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

05. 05. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČFS, Jak už asi víte, letos na podzim EAHP uspořádá první ročník sympozia nazvaného EAHP BOOST.  Již název napovídá,…

30. 04. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na společnou akci IKEM a Sekce nemocniční farmacie ČFS. Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací formát –…

08. 04. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

Související instituce
a webové stránky