Aktuality

Guidelines KF: Doporučení pro perioperační management antidiabetik

Nabízíme web nemfarm jako platformu pro sdílení zkušeností a doporučených postupů (nejen) klinických farmaceutů z nemocnic. Příkladem níže příspěvek kolegů z MOÚ Brno:

Správný perioperační management antidiabetik je u pacientů podstupujících chirurgický zákrok klíčový jak z pohledu kompenzace diabetu, tak z pohledu akutních komplikací. Správné rozhodnutí ohledně udržování nebo úpravy léčby perorálními antidiabetiky v tomto kritickém období může mít zásadní vliv na glykemickou kontrolu pacienta, průběh operace i pooperační komplikace. Vzhledem k různorodosti perorálních antidiabetik a komplexní povaze terapie diabetu je důležité zohlednit různé faktory a individualizovat přístup každému pacientovi na míru.

Při nedodržení postupu hrozí riziko akutních komplikací, např. při užívání inhibitorů SGLT-2 (sodík-glukózového kotransportéru 2) bez adekvátní úpravy může hrozit euglykemická ketoacidóza (vzácná, ale vážná komplikace). Užívání metforminu může při perioperačním podávání zvyšovat riziko renálního selhání v důsledku hypoperfuze ledvin, akumulace laktátu a tkáňové hypoxie; agonisté GLP-1 mohou zhoršovat nevolnost a zvracení tím, že zpomalují vyprazdňování žaludku. Výše uvedené příklady zdůrazňují důležitost správného perioperačního managementu perorálních antidiabetik a nutnost individuálního přístupu. V případě potřeby a pro minimalizaci případných rizik je třeba konzultovat s diabetologem nebo endokrinologem.

V příloze ZDE je zpracováno doporučení pro perioperační management antidiabetik v Masarykově onkologickém ústavu připravené klinickými farmaceuty po konzultaci s internisty MOÚ s využitím uvedených zdrojů a s přihlédnutím ke specifikům onkologických pacientů. Dokument je dostupný také v menu „Dokumenty / Doporučené postupy“

tablety

Další aktuality

11. 07. 2024

valné shromáždění EAHP, které letos proběhlo ve španělské Valencii, opět přineslo řadu důležitých momentů a diskusí. EAHP, Evropská asociace nemocničních farmaceutů, zastupuje nemocniční farmaceuty…

17. 05. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

05. 05. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČFS, Jak už asi víte, letos na podzim EAHP uspořádá první ročník sympozia nazvaného EAHP BOOST.  Již název napovídá,…

30. 04. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na společnou akci IKEM a Sekce nemocniční farmacie ČFS. Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací formát –…

Související instituce
a webové stránky