Aktuality

Guidelines KF: Doporučení pro perioperační management antidiabetik

Nabízíme web nemfarm jako platformu pro sdílení zkušeností a doporučených postupů (nejen) klinických farmaceutů z nemocnic. Příkladem níže příspěvek kolegů z MOÚ Brno:

Správný perioperační management antidiabetik je u pacientů podstupujících chirurgický zákrok klíčový jak z pohledu kompenzace diabetu, tak z pohledu akutních komplikací. Správné rozhodnutí ohledně udržování nebo úpravy léčby perorálními antidiabetiky v tomto kritickém období může mít zásadní vliv na glykemickou kontrolu pacienta, průběh operace i pooperační komplikace. Vzhledem k různorodosti perorálních antidiabetik a komplexní povaze terapie diabetu je důležité zohlednit různé faktory a individualizovat přístup každému pacientovi na míru.

Při nedodržení postupu hrozí riziko akutních komplikací, např. při užívání inhibitorů SGLT-2 (sodík-glukózového kotransportéru 2) bez adekvátní úpravy může hrozit euglykemická ketoacidóza (vzácná, ale vážná komplikace). Užívání metforminu může při perioperačním podávání zvyšovat riziko renálního selhání v důsledku hypoperfuze ledvin, akumulace laktátu a tkáňové hypoxie; agonisté GLP-1 mohou zhoršovat nevolnost a zvracení tím, že zpomalují vyprazdňování žaludku. Výše uvedené příklady zdůrazňují důležitost správného perioperačního managementu perorálních antidiabetik a nutnost individuálního přístupu. V případě potřeby a pro minimalizaci případných rizik je třeba konzultovat s diabetologem nebo endokrinologem.

V příloze ZDE je zpracováno doporučení pro perioperační management antidiabetik v Masarykově onkologickém ústavu připravené klinickými farmaceuty po konzultaci s internisty MOÚ s využitím uvedených zdrojů a s přihlédnutím ke specifikům onkologických pacientů. Dokument je dostupný také v menu „Dokumenty / Doporučené postupy“

tablety

Další aktuality

20. 02. 2024

Vážení příznivci nemocniční farmacie, s radostí vás zveme na 28. Kongres nemocniční farmacie, který se bude konat v Brně ve dnech 15. až 17….

18. 02. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

18. 02. 2024

Vážení kolegové dovolujeme si upozornit, že na úřední desce SÚKL bylo zveřejněno opatření obecné povahy, které je účinné k 1. 3. 2024 https://www.sukl.cz/sukl/oop-01-24-stanoveni-vyse-a-podminek-uhrady-individualne výbor…

24. 01. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveřejňujeme pozvánku na jubilejní „ X. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE“, který bude pořádán formou videokonference. Účast na konferenci je bezplatná…

Související instituce
a webové stránky