Krátké zprávy

Sdělení SÚKL ze dne 20. 9. 2023

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Imunor, 10mg por. lyo. 4 až z úrovně zdravotnických zařízení.

Odkaz: https://www.sukl.cz/sdeleni-sukl-ze-dne-20-9-2023?source=rss

Další krátké zprávy

05. 12. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) upozorňuje na nefunkční odkazy na doprovodné texty v českém jazyce (tj. souhrn údajů o přípravku (SmPC), příbalová…

04. 12. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) na základě proběhlého celoevropského přehodnocení léčivých přípravků s obsahem…

30. 11. 2023

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže souběžně dováženého léčivého přípravku Hylak forte por. sol. 100ml až z úrovně zdravotnických zařízení. Odkaz: https://www.sukl.cz/sdeleni-sukl-ze-dne-30-11-2?source=rss

30. 11. 2023

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Imunor, 10mg por. lyo. 4 až z úrovně zdravotnických zařízení. Odkaz: https://www.sukl.cz/sdeleni-sukl-ze-dne-30-11-2023?source=rss

Související instituce
a webové stránky